Medya ve Din Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Çok katmanlı bir konu olan medya ve din ilişkisini çeşitli yönleriyle tartışmaya açtığımız Medya ve Din Sempozyumu’nda konunun paydaşları olabildiğince bir araya getirilmeye çalışıldı. Medya ve din ilişkisinde verimliliği arttırmak, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve tarafları ortak bir zeminde buluşturmak öncelikli amaçlar olarak belirlendi. Daha fazla bilgi icin »

 

Bölüm Başkanı’nın Mesajı

Yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler medya sektörünün bir dönüşüm içerisine girmesine neden olmuştur. Geleneksel iletişim araçlarının yanı sıra yeni medyanın medya sektörü içerisindeki hâkimiyetinin her geçen gün arttırması, sektörün nitelikli elemana olan ihtiyacını arttırmaktadır. Bu bağlamda Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü, hem geleneksel medyanın ihtiyaçlarını hem de yeni enformasyon ve iletişim teknolojilerinin medya sektöründe yarattığı gereksinimleri karşılamak amacıyla medya sektöründe görev alabilecek donanımlı bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü müfredatı disiplinlerarası bir perspektifle hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz Bilişim Uygulamaları, İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya, Fotoğrafçılık, Radyo ve Televizyon Haberciliği, Gazete ve Dergi Yayıncılığı, Multimedya Tasarımı ve Sosyal Medya gibi dersleri konusunda uzman akademisyenlerden uygulamalı olarak öğrenmektedir.

Öğrencilerimiz TİFMEDYA (İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Merkezi) ve radyo ve televizyon stüdyolarında üstlendikleri çeşitli görevler ile derslerinde öğrendiklerini uygulama fırsatını bulabilmektedir. Öğrencilerimiz İtalik ve Negatif’i periyodik olarak çıkarmaktadır.

Prof. Dr. Celalettin Aktaş
Bölüm Başkanı