Medya ve Din Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Çok katmanlı bir konu olan medya ve din ilişkisini çeşitli yönleriyle tartışmaya açtığımız Medya ve Din Sempozyumu’nda konunun paydaşları olabildiğince bir araya getirilmeye çalışıldı. Medya ve din ilişkisinde verimliliği arttırmak, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve tarafları ortak bir zeminde buluşturmak öncelikli amaçlar olarak belirlendi. Daha fazla bilgi icin »

 

Bölüm Başkanı’nın Mesajı

Görselliğin günümüzde gerçeklik algısının belirlenmesinde hâkim bir rol üstlendiği bilinmektedir. Matbaa ve fotoğraf makinesinin icadıyla başlayan, sinema ve televizyonla devam eden bu süreç internet ve mobil iletişim araçlarıyla birlikte her geçen gün hâkimiyetini pekiştirmekte ve aynı oranda biraz daha karmaşık hale gelmektedir. Bu süreçte sinemanın önemli bir kırılma noktası oluşturduğu muhakkaktır. Yaklaşık 120 yıllık gelişim sürecinde film, diğer sanat dalları gibi değişmiş, toplumsal ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, dönüşmüş ve kendini diğer iletişim mecralarıyla ilişkilendirerek çeşitlendirmiştir. Örneğin başlangıçta sadece sinema salonları için düşünülen filmler, televizyon için ayrıca formatlanmış, interaktif bir ilişki içinde dönüşerek farklı anlatım yapılarına, biçimlerine ve türlerine kavuşmuştur.

Bilgisayarın icadı ile birlikte film tarihinde ikinci bir aşamaya, klasik filmden dijital film dönemine geçilmiştir. Günümüzde iki boyutlu filmlerden üç boyutluluğa geçişin örnekleri sergilenmekte, sinema salonlarında filme dördüncü bir boyut kazandırmanın denemeleri yapılmaktadır.

Bilindiği üzere, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, yeni sinemacılar usta-çırak ilişkisinden ziyade, akademik eğitim alarak sahneye çıkmakta, bu çerçevede iletişim fakültelerinin film bölümlerinin önemi daha da artmaktadır. Bu bağlamda filmle ilgili bölümlerin sinema tarihindeki bu gelişim sürecine uyum sağlamaları, kendilerini güncellemeleri ve geleceği gözetmeleri gerekmektedir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz bütün bu gelişmeleri dikkate alarak, öncelikli olarak film sanatına odaklanmakta ve özellikle dijital film döneminde çeşitlenen anlatım ve gösterim biçimlerini kapsayacak biçimde gençlerimizi geleceğe hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz teorik ve uygulamalı derslerden oluşan müfredatıyla çekim aşamasından montaj aşamasına kadar gelişen bütün süreçlerde dijital film ve animasyonun efektif entegrasyonunun mümkün kılan imkânlar sunmaktadır. Bölümüzde yer alan gerçek çekim efektlerine imkân tanıyan televizyon ve film stüdyosu, fotoğraf stüdyosu, reji odası, radyo stüdyosu, animasyon stüdyosu ve Mac bilgisayarlarıyla donatılmış laboratuvarlarıyla öğrencilerimiz teorik ve pratik derslerde öğrendiklerini uygulama ve kendilerini böylece geleceğe hazırlama imkânı bulmaktadırlar. Bölümümüz öğrencilerini, yüksek lisans ve doktora programlarına hazırlamanın yanında ayrıca reklamcılık, televizyon ve sinema sektörlerinde görsel iletişimin tasarlanmasına katkıda bulunacak sanat yönetmeni, fotoğraf sanatçısı, kameraman, kurgu ve grafik tasarım elemanı, senarist, belgeselci, yönetmen, animatör ve film eleştirmeni gibi meslek dallarında yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Rıdvan Şentürk
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı