Medya ve Din Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Çok katmanlı bir konu olan medya ve din ilişkisini çeşitli yönleriyle tartışmaya açtığımız Medya ve Din Sempozyumu’nda konunun paydaşları olabildiğince bir araya getirilmeye çalışıldı. Medya ve din ilişkisinde verimliliği arttırmak, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve tarafları ortak bir zeminde buluşturmak öncelikli amaçlar olarak belirlendi. Daha fazla bilgi icin »

 

Bölüm Başkanı’nın Mesajı

Halkla İlişkiler Bölümü olarak amacımız, ülkemizde halkla ilişkilerin gün geçtikçe saygınlığı artan ve aranan bir meslek dalı haline gelmesiyle, eleman açığını kapatmak ve sektörlere stratejik iletişim uzmanları yetiştirmektir. Teori ve uygulamayı bir arada gören öğrencilerimiz deneyimli öğretim üyeleri ve sektörden gelen başarılı uygulamacılar tarafından eğitilmektedirler. Bu programda öğrencilerimiz; bir ürünün, hizmetin ve kurumun tanıtılması, özel organizasyonların planlanması, iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, kurum imajı ve itibarının yaratılması, insan kaynaklarının motivasyonunu arttırarak kurumsal verimliliğin sağlanması, kriz durumlarında etkili iletişim kurulabilmesi, iletişim kampanyalarının düzenlenmesi ve uygulanması gibi konularda etkin bir biçimde yetiştirilerek, profesyonel yaşama hazırlanmaktadırlar.

Prof. Dr. Cüneyt Binatlı
Bölüm Başkanı