LOJ103 İşletme Matematiği

Öğretim Üyesi: Dr. Öğrç. Üyesi Abdullah YENER

E-posta adresi: ayener@ticaret.edu.tr

E-posta görüşme gün ve saatleri: 

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

 

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ