LNG312 English Speaking Skills 2

Öğretim Üyesi: Öğr. Gör. İpek Bilge KILIÇ

E-posta: ikilic@ticaret.edu.tr

E-posta görüşme gün ve saatleri: 

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA DERS MATERYALLERİ

UZAKTAN EĞİTİM-2. HAFTA DERS MATERYALLERİ

UZAKTAN EĞİTİM-3. HAFTA (8.HAFTA) DERS MATERYALLERİ

UZAKTAN EĞİTİM-5. HAFTA DERS MATERYALLERİ

UZAKTAN EĞİTİM-6. HAFTA DERS MATERYALLERİ