ISL102 Yönetim ve Organizasyon

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Yahya FİDAN

E-posta: yfidan@ticaret.edu.tr

E-posta görüşme gün ve saatleri:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

  • Derste Kullanılan Kaynak: İşletme Yönetimi, Ö. Dinçer     Y. Fidan, Alfa Yayınları, İstanbul, 2016

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ