HAY217 Havacılık Güvenliği

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İNAN

E-posta: ttolgainan83@gmail.com

E-posta görüşme gün ve saatleri: 

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM- (TÜM HAFTALAR) DERS MATERYALLERİ