HAY216 Veri Analizi

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Münevver TURANLI

E-posta: mturanli@ticaret.edu.tr

E-posta görüşme gün ve saatleri: Çarşamba 14:00 – 16:00

                                                       Perşembe 14:00 – 16:00

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/istatistik2.pdf

https://ets.anadolu.edu.tr/storage/nfs/IST203U/ebook/IST203U-12V3S1-8-0-1-SV1-ebook.pdf

http://139.162.150.246/aofkitap/lRM3n.pdf

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ

TahminTeorisi

UZAKTAN EĞİTİM-2. HAFTA (7.HAFTA) DERS MATERYALLERİ

HipotezTestleri

UZAKTAN EĞİTİM-3. HAFTA (8.HAFTA) DERS MATERYALLERİ

Basit Regresyon

UZAKTAN EĞİTİM-4. HAFTA (9.HAFTA) DERS MATERYALLERİ

Varyans Analizi