Gerekli Evraklar

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Aday Öğrenci Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurmaları gerekmektedir,

2- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından onaylı transkript (Transkript İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından verilmiş ve güncel olmalıdır)

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini (KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL)

Dil seviyelerini gösteren sonuç belgeleri olmayan öğrenciler Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yapılacak olan sınava katılmaları gerekecektir. Sınav tarihi 21 Nisan yazılı, 22 Nisan Sözlü şeklinde yapılacaktır.