• en
  • tr

Accepted Abstracts

 

Ali Yıldırım, Merkezi Kamu Kurumlarının Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımları Çerçevesinde Dijital Vatandaşlarla İletişimi: Twitter Örneği

Ahmet Öztekin, Siyasal İletişimde Amerikanlaşma Olgusunun Sosyal Medya Üzerinden İncelenmesi: 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Örneği

Aysel Çetinkaya, Türkiye’de Çevrimiçi Gazeteciliğin Ekonomik Dinamikleri ve Reklamın Çevrimiçi Gazetecilik Açısından Önemi

Aybike Serttaş, Shannon ve Weaver’ın İletişim Modeline Yeni Bir Bakış: Sanal İletişim Zincir Modeli

Aybike Pelenk Özel, Politik İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: Üniversite Öğrencileri

Aysel Çetinkaya, Sosyal Ağların Pazarlama Disiplinleri İçinde Kullanımı: Instagram Üzerine Bir inceleme

Ayşenur Akyazı, Bir İletişim Platformu Olarak Sosyal Medyada Çocuğa Yönelik Şiddetin Yansıması

Aysu Aysel, Kurumsal Web Sitelerinde Marka Yönetimi: Turkcell.com.tr’nin Analizi

Aysun Kaya, Dijital Ortamlarda Tüketim Kültürü Ve Değişen Tüketim Alışkanlıkları

Bahar Soğukkuyu Dinçakman, Dijital İletişim Döneminde Sanal Ortam ile Sanat Ortamı İlişkisi

Banu Küçüksaraç, Anneliğin Blogunu Yazmak! Yeni Bir Kültürel Biçim Olarak Çevrimiçi Annelik

Birgül Taşdelen, Dışsallaştırma Kavramı ve Dijital Medya: Soma Örneği

Burcu Öksüz, Müjde Ker-Dinçer, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Sözcüsü Olarak Liderler: Liderler Sosyal Medyada Sorumluklarını Nasıl Anlatıyor?

Burcu Öksüz, Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri

Canan Akın, The Vanishing of Technology in New Media Art: Invisibility vs. Transparency

Ceren Yeğen, “Black Mirror” Dizisinden Hareketle Teknoloji ve İletişim Teknolojilerinin Gündelik Yaşam İle Geleceğe Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Deniz Sezgin, Dijital Yaşamda Mobil Sağlık Uygulamaları

Dinçer Atlı, Advertising In Virtual Worlds

Ersoy Soydan, 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti, CHP ve MHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Facebook Kullanımlarının Değerlendirilmesi

Ercan Aktan, Sosyal Medya Reklamları ve Tüketici Tutumları: Bir Reklam Mecrası Olarak Facebook

Ercan Aktan, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarını Etkileyen Motivasyon Faktörleri

Erhan Akyazı, Yeni İletişim Ortamı Olarak Dijital Katılımcı Sözlüklerde Nefret Söylemi

Erhan Akyazı, Yeni İletişim Ortamlarında Etkileşim ve Mobil Radyolara Yönelik Bir Araştırma

Elif Şevik, İlayda Yılgın, Ufuk İnal,  Yeni Teknolojik Eğilimlerin Tüketici Davranışı Üzerine Etkileri: İnternet Forumlarının Tüketici Davranışlarına Etkilerini İncelemeye

Engin Çağlak, Yeni Medya ve Yeni Ajans Anlayışı; “Sosyal Medya Ajansı”

Engin Çelebi, Dijital Sosyalleşme: Sosyal Bağlılık Çevrimiçi Elde Edilebilir Mi?

Eyyüp Akbulut, Meryem Okumuş, Diyalojik İlişki Çerçevesinde İnternetin Kamu Diplomasisi Amacıyla Kullanımı: Türkiye Ve Ab Ülkeleri Örneği

Figen Algül, A Case Study Examination About Ways Of Using New Media By Activism In Turkey: Northern Forest Defense Movement

Gül Dilek, Sanal Cemaatlerin Oluşumu: Leyla İle Mecnun Örneği

Gülsüm Çalışır, Sosyal Medyada Benlik İnşası, Sunumu ve Tüketimi

H. Hale Künüçen,  Dijital İletişimin Sinemadaki Etkisi: ‘Yeni Bir Film Dili’

Hasret Aktaş, Melike Berfu Yazıcı, Social Media And Corporate Communications

Hasret Aktaş, Ercan Aktan,  Sosyal Medya Reklamları ve Tüketici Tutumları: Bir Reklam Mecrası Olarak Facebook

Hayriyem Zeynep Altan, Sosyal Medyanın ‘Kullanımlar Ve Doyumlar’ Haritasında Bireysel Kimliğin Dönüşümü

Hicabi Arslan, Toplumsal Olayların Ardından Sosyal Medya Başta Olmak Üzere Özellikle Dijital Ortamda Kendiliğinden Gelişen Mizahin İzahı

Huang Ping, Citizen Participation And Fight Against Corruption: The New Influence Of Social Media In China

Hülya Öztekin, Çevrimiçi Nefret Söylemi: Ekşi Sözlük Örneği

Ilgar Seyidov, A New Trend in Being Sociable: “Social Updating”

Işıl Çobanlı, Günümüz Kitap Yayıncılığı Ve Yayıncılık Politikalarının Dönüşümü

İdil Sayımer, Sosyal Medyada Görsel Anlatımının Pazarlama İletişimi Gücü; Starbucks’ın Instagram Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

İhsan Eken, Sosyal Medyadaki Karşılaştırmalı Reklamlar Üzerine Bir İnceleme: Türkiye ve Polonya Örneği

Karolina Koc-Michalska, Reinventing Political Communication: Still Informing Or Engaging Citizens? European Parliament Electoral Campaigning Trends 2009 – 2014 In The Comparative Perspective

Koldobika Meso Ayerdi, Audience, Agenda-Setting, Interactivity

Maria Henar Alonso Mosquera, Digital Communication And Teaching

Meltem Bostancı, Twitter Ve Youtube’a Erişim Yasağının Ülke İtibari Açısından Değerlendirilmesi;(Fransız Basınında Yer Alan Haberler Üzerine Bir İnceleme)

Mehmet Özçağlayan, Sosyal Medyada Kendini İfade, Teşhir ve Gözetim

Mehmet Safa Çam, Veysel Çakmak, Ercan Aktan, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarını Etkileyen Motivasyon Faktörleri

Mehpare Yağlıcı, Zehra Uzuner, TV Dizilerinin Sosyal Medyada Görünümü ve Sosyal Medyanın TV Dizilerinin İçeriğine Etkisi: Seksenler Dizisi

Merve Çerçi, Betül Özkaya, Özel Alışveriş Sitelerinin Kompulsif Satın Alma Davranışına Yansımaları

Meryem Okumuş, Ahmet Solmaz, Kullanımlar Ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Dijital Sosyalleşme: Facebook Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

Mikail Bat, Beril Akıncı Vural, Melodi Erkan, Kurumsal Yazışma Mecrası Olarak Twitter: Türkiye’de En Çok Takipçisi Olan Markalara Yönelik Analiz

Mihalis Kuyucu, Televizyon Ve Sosyal Medya: Televizyon Dizilerinde Twitter Kullanımı “Medcezir” Örneği

Nazlım Tüzel Uraltaş, Digital Marketing and Private Shopping’s Advertising Practices on Internet

Nevin Algül, Dijital İletişim Ve Hukuk

Nuray Yılmaz Sert, İşçi Sendikalarında Yeni İletişim Ortamları

Nurhan Kavaklı, Arama Motorlarında Ve Yazılı Basındaki Güvenli İnternet Hizmeti Tartışmalarının İncelenmesi

Nilay Başok, Mikail Bat, Melodi Erkan, Sosyal Medya Uzmanlarının İş İlanlarına Yönelik İçerik Analizi

Olena Goroshko, Social Media through Educational Context or Facebook in Use

Pilar San Pablo Moreno, Marta Pacheco Rueda, The Importance Of Educating The Attention To The Challenge Of The Era Of Screens And Networks

Rafet Aykut Akay, Türkiye’de Seçim Kampanyaları ve Sosyal Medya: 2014 Yerel Seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül’ün Sosyal Medya Kampanyasının Analizi

Sarp Bağcan, Öz çekim (Selfie): Kendinin Aksi, Suretin Kendisi ve Ötesi

Sedat Şimşek, Çocukları Hedef Alan Reklamlarda Kullanılan Dijital Kahramanlar: Türk Televizyon Kanallarında Yayınlanan Reklamlar Üzerine Bir Araştırma

Sedat Özel, Gençlerin Yeni İletişim Ortamlarında Radyo Dinleme Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma

Sema Eker, Yusuf Bahadır Doğru, Sanal Dünyada Yaşam Pratikleri

Sercan Şengün, A Semiotic Reading of Digital Avatars and Their Role of Uncertainty Reduction in Digital Communication

Serra Orkan, Yeni Medyada Sanat Haberciliğinin Değişen Yüzü

Selda Ene, Dijital Ortamda Tüketicilerin Alışveriş Davranışları: Faydacı Ve Deneyimsel Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Simge Kurban, Seçim Kampanyalarının Yürütülmesi Sürecinde Sosyal Medyanın Kullanımı Ve 28 Temmuz 2013 KKTC Genel Seçimlerine Bir Bakış

Simón Peña, Active Audiences In The Mobile Ecosystem. The Case Of The Basque Media

Şeyma B. Erdoğan, Gülhanım Küçükalkan, Gözetimin Dijital İzleri: Web Madenciliği

Şeyda Akyol, Teknolojik Ürünlerin Dijital Pazarlaması

Tanju Soytekin, Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölge Tanıtımındaki Rolü Ve Kurumsal Web Sayfası Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Marka Örneği

Thomas Guignard, Digital Intermediairies And Cultural Industries: The Developing Influence Of Distribution Platforms

Tülay Yazıcı, Sevim Koçer, Üniversitelerde Teknolojiye Bağlı Örgütsel Stres: Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Üzerine Bir İnceleme

Tüba Karahisar, İletişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Ve İş Yerlerinde Çalışan Mahremiyeti

Uluğ Rahmi, Dijital Pazarlamanın Sosyolojisi

Umur Bedir, Simge Süllü, Aydın Çam, Vehbi Görgülü,   Post Modern Çağda Tüketim Kültürü: Kombin Modası Çerçevesinde Tüketim

Vitalij Maljarenko, The Political Leader Image-building through the Facebook

Yasin Söğüt, Sosyal Medya Uygulamalarının Retoriksel Açıdan İncelenmesi AKP- CHP Örneği

Zafer Özdemir, Sosyal Medyada Kimlik İnşasında Yeni Akım: Selfie Kullanımı

Zeynep Aksoy, Ters Mentorluk Ve Yönetim Kültüründe Dönüşüm

Zehra Atabey, Zöhre Reşber, Sosyal Medyanın Sanal Kahramanları: Twitter Fenomenlerine Yönelik Bir İnceleme

Zeliha İnci Karabacak, Digital Marketing With QR Code

Zvi Reich, Dodged And Burned: How Digitization Disrupted Israeli Photojournalism

MENU