ENG232 Olasılık ve İstatistik

ENG232 Olasılık ve İstatistik Dersi

Öğretim Elemanı: Uzm. Öğr. Gör. Fatma Nur Akı
E-Posta Adresi: fnaki@ticaret.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati: Salı 14.00-17.00

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM – 1.HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ